Denk mee met de ontwikkeling van het Programma Landelijk Gebied

Hoe ziet de toekomst eruit van het Landelijk Gebied Voorst

We koesteren het groene, landelijke karakter van onze gemeente. Maar behoud van deze kwaliteiten is niet vanzelfsprekend. Uitdagingen op het gebied van o.a. water, landbouw en wonen vragen om aanpassingen en keuzes.

Wat zijn de beste keuzes voor de gemeente Voorst?  Hoe zorgen we dat het landelijk gebied ook voor de volgende generaties een fijne plek is om te wonen, te werken en te leven? Denk met ons mee over de toekomst van ons buitengebied!

Bent u niet in de gelegenheid geweest naar de inloopbijeenkomsten in april te komen dan kunt u ook uw input geven met onderstaand formulier. In de toelichting op deze pagina staat de informatie per opgave en de vragen waar wij  voorstaan. U kunt uw reactie per opgave invullen in het formulier.

Na de zomer organiseren we de tweede serie inloopbijeenkomsten. Dan laten we u zien wat we met de informatie hebben gedaan.

INFORMATIE

 1. Hoe houden we meer rekening met water en bodem?

We hebben vruchtbare grond, droge voeten en schoon drinkwater nodig om te leven. Omdat het klimaat verandert, moeten we méér rekening houden met water en bodem om de basis van ons bestaan te behouden.

 • Hoe ervaar jij water in jouw omgeving? Welke uitdagingen zie je?
 • En wat moet er gebeuren volgens jou om in de toekomst goed met water en de bodem om te gaan?

2. Hoe versterken we gemeente Voorst als groene hart?

Het groene hart tussen de steden, dat is onze kwaliteit. Maar er zijn allerlei andere functies die óók om ruimte vragen, zoals wonen of bedrijvigheid. We hebben een stevige landschappelijke basis nodig om het groene hart te behouden.

 • Wat vind jij van het landschap en de natuur in jouw omgeving?
 • Welke landschappelijke elementen vind je belangrijk?
 • En wat kan er verbeterd worden?

3. Hoe bieden we perspectief voor de landbouw?

Landbouw hoort bij de gemeente Voorst. Tegelijkertijd neemt de druk op landbouwgrond toe door bijvoorbeeld woningbouw en duurzame energie. En er wordt meer verwacht van boeren zoals natuurvriendelijk beheer, klimaatadaptatie en stikstofvermindering. We moeten op zoek naar nieuw perspectief voor boeren in de gemeente Voorst.

 • Wat betekent landbouw voor de gemeente Voorst volgens jou?
 • Hoe zie jij de toekomst van de landbouw in de gemeente Voorst?

4. Hoe behouden we de waarde van dorpen en erven voor het landelijk gebied?

De dorpskernen van de gemeente Voorst zijn belangrijk voor de leefbaarheid van het landelijk gebied. Maar dit is niet vanzelfsprekend. We moeten nú nadenken over voorzieningen en woningbouw om ook in de toekomst prettig te kunnen leven in de kleine kernen.

 • Wat is voor jou de waarde van de dorpen in het landelijk gebied?
 • Wat heeft jouw dorp nodig voor een leefbare toekomst?
 • Hoe kan woningbouw bijdragen aan de kwaliteit van het landelijke gebied? Welke woonsmaken zijn bijvoorbeeld gewenst?

5. Welke kansen zijn er om recreatie in de gemeente Voorst te verbeteren?

In gemeente Voorst komen vooral dagrecreanten. De meeste dagrecreanten komen uit de directe omgeving van de gemeente. Het aantal mensen dat naar de gemeente Voorst komt om te recreëren zal groeien. Welke kansen zijn er om de recreatieve mogelijkheden te versterken?

 • Wat vind je van de recreatieve mogelijkheden in jouw omgeving?
 • Welke kansen zijn er om recreatie te verbeteren?
 • Welke cultuurhistorische waarden zijn nog onderbelicht en bieden kansen voor recreatie?
 •  

6. Waar en hoe maken we meer ruimte voor duurzame energie?

Gemeente Voorst wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Het duurzaam opwekken van energie is een belangrijke stap hierin. Naast besparing van energie, het duurzaam opwekken van warmte en zonnepanelen op daken zijn nog zo’n 50 hectares zonneveld (of 5-10 windmolens) nodig.

 • Wat zou jij de gemeente adviseren op het gebied van duurzame energie?
 • Waar moeten we in de toekomst rekening mee houden bij de zoektocht naar meer ruimte voor duurzame energie?

7. In het middengebied van gemeente Voorst komt veel samen: hoe ziet de toekomst er hier uit?

Door invalswegen en het spoor is het middengebied van gemeente Voorst het gezicht van de gemeente. Het is óók de plek waar al snel naar wordt gekeken voor meer woningen en bedrijvigheid. Zonder duidelijke visie voor de toekomst kan het gebied de dupe zijn van de ontwikkelingen in de regio.

 • Wat zou jij de gemeente adviseren op het gebied van duurzame energie?
 • Waar moeten we in de toekomst rekening mee houden bij de zoektocht naar meer ruimte voor duurzame energie?

Hoe ziet de toekomst van ons landelijk gebied eruit?
Denk met ons mee!

Wat zijn de beste keuzes voor de gemeente Voorst? Hoe zorgen we dat het landelijk gebied ook voor de volgende generaties een fijne plek is om te wonen, te werken en te leven? Denk met ons mee over de toekomst van ons buitengebied!