Middengebied

Apeldoorn zoekt ruimte voor wonen, energie en
bedrijvigheid nabij en op de grenzen van Voorst.
Deventer overweegt aan de overzijde van de IJssel
te bouwen, in combinatie met een nieuwe IJsselbrug.
Dit voert de druk op het Voorster middengebied op,
een gebied waar ook in Voorst verschillende functies
strijden om ruimte.

TOEKOMST MIDDENGEBIED

Opgaven in het middengebied vanuit Voorst zelf Naast de druk vanuit Apeldoorn en Deventer, is er ook sprake van ruimtelijke druk vanuit Voorst zelf. Het middengebied is namelijk een plek waar een grote diversiteit aan functies te vinden is. Rondom De Kar is een aantal grote bedrijven gevestigd; er is landbouw; de A1 loopt door het gebied, het middengebied heeft met Bussloo een belangrijke regionale recreatieve functie; en daarnaast liggen er ook nog verschillende dorpen en buurtschappen in het gebied. Al deze functies willen kunnen ontwikkelen; het is de vraag of hier genoeg ruimte voor is en of alle functies wel goed samen (blijven) gaan. Want het gebied wordt nu ervaren als verrommeld. Het risico is dat deze verrommeling
toeneemt en ruimtelijke kwaliteit verslechterd. Er is behoefte aan een duidelijke positionering van dit gebied, om ruimte goed te verdelen en om te bouwen aan
kwaliteiten voor de toekomst.

De afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met experts voor het ophalen en delen van kennis. Deze informatie is weergegeven in onderstaande sheet.

WAT WORDT DE RUIMTELIJKE POSITIONERING VAN HET VOORSTER MIDDENGEBIED?

Het middengebied van Voorst verbindt van oudsher de steden Deventer en Apeldoorn. De ligging tussen twee steden, nabij goede infrastructuur, maakte en maakt het gebied aantrekkelijk voor verschillende functies. Functies die allen meer ruimte verwachten nodig te hebben in de toekomst.


Historische ontwikkeling van het middengebied van Voorst
Op kaarten uit de vroege 19e eeuw springt de weg tussen Deventer en Apeldoorn in het oog. De hoofdroute tussen Hanzestad Deventer en het dorp Apeldoorn, dat aan het einde van de 18e eeuw nog maar zo’n 4.400 inwoners kent, loopt via De Worp naar Twello en vervolgens ten noorden van landgoed Wolthuis of Woudhuizen naar Apeldoorn. Rondom Twello liggen diverse landgoederen en buitenplaatsen, met name van welgestelde families uit Deventer die hier hun vrije tijd doorbrachten.

De opening van het Apeldoorns Kanaal, in 1829, markeert de start van een behoorlijke groei van het dorp. Aan het einde van de 19e eeuw is het aantal bewoners verachtvoudigd. Het dorp groeit en de voorzieningen breiden uit. Op de kaart van 1900 valt bijvoorbeeld niet de weg, maar de spoorlijn tussen Deventer en Apeldoorn op. Deze wordt in 1888 in gebruik genomen. Een derde dominante infrastructurele ingreep verschijnt in de jaren ‘60 in stippellijn op de kaarten: er zijn plannen gemaakt voor de aanleg van de A1, ten zuiden van Deventer, Twello en Apeldoorn. Ook de A50 wordt aangelegd. Om in de enorme behoefte aan zand te voorzien voor dit project, worden de gronden tussen de dorpen Posterenk en Bussloo afgegraven. Na oplevering van de snelweg wordt de zandafgraving een recreatieplas.
In de decennia daarna breidt Apeldoorn flink uit. De bebouwing loopt inmiddels tot aan de A50 en de A1. Ook Deventer groeit, maar Deventer breidt haar woonwijken vooral uit aan de oostzijde van de IJssel. De Worp groeit slechts in kleine mate.

Andere programma onderdelen

Water en Bodem

Duurzame energie

Landschap en Natuur