Recreatie

Recreatie en toerisme zal toenemen de komende jaren. Tegelijkertijd ligt het in de lijn der verwachting dat beschermde natuurgebieden, zoals De Hoge Veluwe, juist ontlast moeten worden van recreatieve druk om natuurwaarden te behouden. Belanghebbenden vanuit verschillende sectoren hebben zich verenigd in de VeluweAlliantie ten behoeve van de toekomst van de Veluwe als natuur- en recreatiegebied. In hun agenda voor 2030 kijken ze bewust ook naar de gebieden rondom de Veluwe, waaronder de IJsselvallei, waar Voorst onderdeel van is.

WAT WORDT DE RECREATIEVE POSITIONERING VAN VOORST?

Door de gebieden rondom de Veluwe aantrekkelijker te maken voor recreatie, kunnen bezoekers beter over het gebied verspreid worden. Deze ambitie geeft aanleiding opnieuw naar de recreatieve positionering van de IJsselvallei en van gemeente Voorst te kijken.
Het recreatieve speelveld in Voorst nu Gemeente Voorst is op dit moment vooral aantrekkelijk voor de ‘rustzoeker’. De rustzoeker is een recreant die niet zo ver van huis hoeft, maar graag in Nederland wandelt en fietst; op pad met een thermosfles en zelfgesmeerde boterhammen in de
rugtas. Voorst biedt bijvoorbeeld prachtige klompenpaden om te wandelen; ook zijn er mooie fietsroutes.
Op de regionale schaal zijn vooral Bussloo en Teuge interessant voor de recreatieve bezoeker die wat intensievere activiteiten zoekt. In Teuge betreft het luchtvaartgebonden recreatie rondom het vliegveld. Bussloo biedt recreatie aan en rondom het water, met o.a. Thermen Bussloo, een golfbaan en diverse horecagelegenheden.

MASTERPLAN IJSELVALLEI

In de context van de eerder genoemde VeluweAgenda 2030 heeft de VeluweAlliantie opdracht gegeven een masterplan voor de IJsselvallei te maken. Dit masterplan (2020) beschrijft de landschappelijke kwaliteiten van de IJsselvallei en pleit ervoor de ontwikkeling van recreatie en toerisme te koppelen aan andere maatschappelijke opgaven, met name klimaatverandering en de landbouwtransitie. Er worden suggesties voor concrete projecten gedaan, die in een recent werkboek verder zijn uitgewerkt. Het daadwerkelijk oppakken en uitvoeren van de projecten ligt bij verschillende partijen.
Het masterplan heeft een landschappelijke focus. Voor een complete recreatieve positionering is meer nodig. Er is dan een duidelijke keuze voor gewenste recreatieve
doelgroepen nodig, op basis waarvan bijvoorbeeld ook naar aanbod gekeken kan worden.

De afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met experts voor het ophalen en delen van kennis. Deze informatie is weergegeven in onderstaande sheet.

Andere programma onderdelen

Water en Bodem

Duurzame energie

Landschap en Natuur