Landbouw

Dé vraag die velen in het buitengebied bezig houdt.
De toekomst van de landbouw gaat over meer dan
stikstof. Het gaat over een integraal, volhoudbaar
toekomstperspectief, waar ook biodiversiteit en
waterkwaliteit bijvoorbeeld onderdeel van zijn. Hoe ziet dit perspectief eruit?

STIKSTOF IN GEMEENTE VOORST

Omdat gemeente Voorst nabij natuurgebied De Veluwe ligt, zullen er naar verwachting Ook in gemeente Voorst boeren zijn die als ‘piekbelasters’ geduid zullen worden op het gebied van stikstof. Mogelijk komt een deel van de boeren daarom in aanmerking voor de uitkoopregeling die provincie en rijk momenteel uitwerken.

De afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met experts voor het ophalen en delen van kennis. Deze informatie is weergegeven in onderstaande sheet.

HOE ZIET DE TOEKOMT VAN DE LANDBOUW IN VOORST ERUIT?

       Gemeente Voorst kent zo’n 250 veehouders en daarnaast zo’n 75 akkerbouwers, kwekers en telers. In het noorden van Nijbroek en ten oosten van De Vecht zitten kleine clusters van meer intensieve veeteelt. Op de kaart die de locatie van veehouders in Voorst toont, is daarnaast te zien dat er rondom Wilp Achterhoek relatief veel veehouders bij elkaar zitten. 

 

Op de kaart waarop akkerbouw is Voorst te zien is, valt op dat de aanwezige plantentelers zich vooral in het  middengebied van Voorst bevinden, tussen Deventer en Twello en nabij Teuge, bij de grens met gemeente Apeldoorn.

Geschikte landbouwgronden?
De plekken waar de IJssel met regelmaat overstroomde, zijn van oorsprong vruchtbare landbouwgronden. Voorst bestaat dan ook -in vergelijking met de zandgronden op de
Veluwe en verder naar het oosten- uit relatief goede landbouwgrond. Tegelijkertijd is het reguliere landbouwkundige gebruik van deze gronden op sommige plekken potentieel problematisch door uitspoeling van nitraat naar grond- en oppervlaktewater, door de snelle afvoer van water in droogtegevoelige gebieden of door andere effecten op onze waterhuishouding en waterkwaliteit. Nader onderzoek naar de landbouwkundige waarde van de Voorster grondgebieden is noodzakelijk voor de volgende fases. De methode van Martha Bakker (Wageningen Universiteit) kan hierbij helpend zijn. In 8 stappen brengt deze methode in kaart welke gronden geschikt zijn voor meer traditionele landbouw en waar meer extensieve vormen van landbouw wenselijk zijn.

Andere programma onderdelen

Water en Bodem

Duurzame energie

Landschap en Natuur