In april zijn drie inloopavonden georganiseerd voor de inwoners van de gemeente Voorst. Veel inwoners hebben de bijeenkomsten bezocht en input gegeven op de verschillende thema’s. Deze rijke opbrengst wordt nu verwerkt in een aantal ideeën, die vervolgens weer aan u wordt voorgelegd bij de tweede ronde bijeenkomsten in september. Noteer alvast de volgende data: […]