Laatste nieuws

Project in uitvoering 

Van februari 2024 tot en met juni 2026 voeren we werkzaamheden uit bij Gemaal Terwolde. De werkzaamheden zorgen voor toekomstbestendig waterbeheer in de gemeente Voorst. Daarnaast worden de monumentale gebouwen van het gemaal gerestaureerd en krijgen het voormalige stoomgemaal en de bijbehorende schuur een nieuwe functie. 

Op deze pagina staat praktische informatie over de uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij wordt in eerste instantie gericht op de werkzaamheden aan het bestaande elektrisch gemaal en de uitbreiding van dit gemaal, aangezien we hier starten. Naar verwachting wordt in het najaar van 2024 gestart met de restauratie en de herbestemming van het voormalige stoomgemaal en bijbehorende schuur.   

Wat gaan we doen?  

Het elektrisch gemaal is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Dit gemaal heeft drie pompen en leidingen naar de IJssel. Eén van deze pompen, die water in en uit de polder kan pompen, wordt vanwege hoge ouderdom buiten gebruik gesteld. Vanwege de historische waarde blijft de pomp als museaal object in het gemaal  behouden. Drie pompen worden toegevoegd: een pomp die water de polder in kan pompen en twee pompen die water uit de polder naar de IJssel kunnen pompen. De bijbehorende leidingen worden vervangen. De buitenkant van het gemaal krijgt ook een onderhoudsbeurt.       

De werkzaamheden aan het gemaal worden in twee delen uitgevoerd: uitbreiding elektrisch gemaal en renovatie bestaand gemaal. Er komt een bouwterrein én er wordt een bouwkuip gemaakt, voor de uitbreiding van het gemaal. De ruimte voor de bouwkuip ontstaat door damwanden aan te brengen en grond weg  te graven. De volgende stap is het maken van een koker met een doorsnede van  3 x 2 meter vanaf de uitbreiding naar de IJssel. Deze leiding ligt lager dan nu, zodat ook bij lage waterstanden water van de IJssel de polder ingepompt kan worden. Aan te brengen damwanden zorgen ervoor dat tot een diepte van tien meter dwars door de dijk gegraven kan worden. 

Op deze manier blijft de Bandijk bescherming bieden bij hogere waterstanden op de IJssel. Als de leiding is geplaatst en de grond is aangevuld, is de bouw van de uitbreiding van het gemaal klaar. Tijdens de bouw van de uitbreiding van het gemaal wordt het Toevoerkanaal verbreed, zodat water van het Toevoerkanaal naar en door de uitbreiding kan stromen. Als de uitbreiding van het gemaal goed werkt, is het bestaande elektrische gemaal klaar om te worden gerenoveerd. Dit houdt in dat de drie leidingen, die tussen het gemaal en de IJssel liggen, worden vervangen. Om dit te kunnen doen worden de drie leidingen doorgezaagd. Vervolgens komt er een damwand over de lengte van de weg, zodat de Bandijk stabiel blijft. Daarna worden de drie leidingen  verwijderd en vervangen door twee nieuwe leidingen. Als het bestaande gemaal weer kan worden gebruikt, wordt gestart met de terreininrichting, zoals het aanbrengen van bestrating en het aanplanten van groen. Tot slot worden werkzaamheden uitgevoerd op de plek waar de leidingen aan de IJsselzijde de dijk uitkomen. Tijdens de gehele bouw blijft altijd een deel van het gemaal zorgen voor een goede wateraanvoer en -afvoer van en naar de polder. 

Wie voert het werk uit?  

Aannemingsbedrijf Dubbink B.V. met  onderaannemers. 

Wanneer wordt het werk uitgevoerd?   

Van begin 2024 tot medio 2026. 

Wat kunt u hiervan merken?

Verkeersmaatregelen – In de eerste maanden zijn er snelheidsbeperkende maatregelen. Daarna wordt de Bandijk afgesloten voor al het verkeer.  Dit is in de periode mei ’24 tot en met voorjaar ’26. Gemeente en Waterschap zijn zich goed bewust van de impact hiervan. Tegelijkertijd hebben we hebben te maken met een  locatie en werkzaamheden die invloed hebben op de duur van de afsluiting, zoals de belangrijke functie van het gemaal (deze moet blijven malen), uitvoering in een dijk (waterveiligheid) en veiligheid voor medewerkers en bezoekers. 

Geluid – De werkzaamheden gaan  gepaard met geluid. In principe wordt op doordeweekse dagen gewerkt tussen 07.00 en 16.00 uur. In uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken.  

Trillingen – Bij het plaatsen van damwanden ontstaan trillingen. De aannemer monitort tijdens de werkzaamheden de trillingen en grijpt in dat als deze te veel worden. Bebouwing binnen een straal van 100 meter van de werkzaamheden wordt voorzien van trillingsmeters.  

Licht – Bij de uitvoering van werkzaamheden wordt indien nodig gebruik gemaakt van bouwlicht. Buiten de werktijden is dit licht uit. Wel is op locatie een bouwcamera aanwezig. Deze is voorzien van verlichting. 

Bij wie kunt u terecht?

De contactpersonen tijdens de werkzaamheden voor het project zijn gemeente Voorst en Waterschap Vallei en Veluwe, omgevingsmanager Maaike van Scheppingen, 06-83076852, mvanscheppingen@vallei-veluwe.nl. 

Voor meldingen, klachten en complimenten aannemingsbedrijf Dubbink BV 

Projectleider Gerko Kolkman, 06-22482534, g.kolkman@dubbink.nl 

Uitvoerder Nick Akse, 06-51999461, n.akse@dubbink.nl. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

(circa vier nieuwsbrieven per jaar)

Bij inschrijven ga je akkoord met de verwerking van je gegevens volgens ons privacystatement.