Inspirerende informatieavonden in Teuge, Terwolde en Voorst

Dinsdag 9 april was de eerste informatieavond Programma Landelijk Gebied van de gemeente Voorst in Teuge. Op maandag 15 april waren we in Terwolde en donderdag 18 april in Voorst. Betrokken inwoners zijn met de experts van de gemeente en bureau OpenKaart het gesprek aangegaan en hebben mooie input gegeven waar we verder mee kunnen met het ontwikkelen van het programma.

Heeft u deze avond gemist dan kunt u input geven via het online formulier.

Waarom is het belangrijk een plan te maken voor de toekomst van het landelijke gebied

We zien veel ontwikkelingen op het landelijk gebied afkomen. Het platteland is dé plek waar naar gekeken wordt als het gaat om de gevolgen van de klimaatverandering zoals overstroming en grote droogte, maar ook veranderingen in de landbouw, uitbreiden woningen en recreatie en vervoer. In de gemeente Voorst, landelijk gebied tussen de steden Deventer, Apeldoorn en Zutphen, zijn deze opgaven heel concreet voelbaar. Maar het biedt ook weer kansen voor nieuwe mogelijkheden om met elkaar te kijken naar de kracht van de gemeente en wie we in de toekomst willen zijn.

Samen ontwikkelen

We willen dit programma samen met de inwoners van Voorst maken. Daarvoor hebben we in april brede bijeenkomsten georganiseerd op verschillende locaties in de gemeente. Ter voorbereiding op deze bijeenkomsten hebben we het afgelopen jaar veel informatie van verschillende deskundigen opgehaald en in beeld gebracht.

We organiseren twee gespreksrondes en er komt een digitale enquête in juni. In de eerste ronde wilden we graag uw ideeën en mening horen over de verschillende onderwerpen, in de tweede ronde (na de zomer) kunt u reageren op onze uitwerking van de ideeën. 

Ga naar de inhoud